KOZMOLOJİ I KOZMİK YAŞIMIZVEDALARA GÖRE EVRENİN YAŞININ HESABI

Vedalarda bahsedilen yaradılış yasalarına göre  materyal –madde alemler tüm alemlerin sadece 4te biri kadar az bir alanı kapsamaktadır.  Yine vedalara göre madde bölgede sonsuz materyal evren bulunmaktadır, bunların sayısı asla bilinemez.

İçinde bulunduğumuz madde evrenimizin yaşını vedalarda verilen hesaplaması şöyledir:   Vedalarda her madde evrenin başında sorumlu 1 yönetici enerji olduğundan bahsedilir. Vedalarda bahsedilen bu sorumlunun adı “Brahma”dır. Bu enerjinin yaşam süresi Brahma sadece 100 yaşına kadar yaşamaktadır. Sonrasında her madde evren yok olmakta ve bu evren içindeki, ruhsal boyuta geçemeyen bütün ruhlar -sayılamayası kadar uzun süreler süren tekrar başka bir madde evrene transfer olmaktadır. Burada bahsedilen “100 yıl” kavramı dünya matematiğine uyarlanırsa şöyle olur:

1 yıl 360 gün ise, 100 yıl 36000 gündür.

Brahmanın bir gününe 1 kalpa ismi verilmektedir, 1 kalpanın hesabına geçeceğim;
Şekilde gördüğünüz diagramda dairenin üst yarısındaki hesaplama sadece Brahma’nın 1 gündüzü için geçerlidir, alt dairedeki karanlık kısım ise Brahma’nın 1 gecesidir. Gece olduğunda Dünya gezegeni üzerindeki tüm ruhlar ve Dünya’nın bir üst katı olan 2. kattaki Astral kattakiler ve Dünya altında kalan, daha çok materyal zevkin çıkarıldığı 7 katta yaşayan her tip ruh uykuya dalar.

1 gündüzde: 1 evrendeki tüm ruhlar ayık haldedirler, yaşamlar süreci birbirini kovalar, gece olduğunda parçalı yok oluş diyebileceğimiz bir döngüye girilir ve 1 gün zaman süresine eşit olan sayılamayacak kadar uzun zamanda tüm ruhlar bu gece bölgesinde uykuya çekilir.
Bu süreç 36000 gün devam eder. Sonra 100 yıl bitmiş olur ve o evren yok olur.
Vedik bilgiye göre 1 evrenin yaşı:

1 kalpayı hesaplayabilmemiz için 1 gece ve 1 gündüzü hesaplamamız gerekir.
1 gündüzü 14 parçaya bölüyoruz (1 manvantara ; Böylece 14+14= 28 manvantara = Brahmanın 1 günü olacak, bundan 360 gün yaşadığında 1 yıl olacak, bundan 100 tane yaşadığında yaşam süresi bitecek.)
1 manvantara içinde 71 tane bölüm =chatur yuga bulunur. 71 bölüm döngü bittiğinde 2. manvantaraya geçilir.

1 chatur yuga hesabı şöyledir:

ALTIN ÇAĞ- Satya yuga= 1.728.000 yıl  
GÜMÜŞ ÇAĞ-Treta yuga= 1.296.000 yıl
BAKIR ÇAĞ- Dwapara yuga= 864.000 yıl 
DEMİR ÇAĞ- Kali Yuga = 432.000 yıl

Bunların toplamı olan 1 chatur yuga= 4.320.000 yıl sürer
Bunu 71 ile çarparsak 1 chatur yugayı yani 1 manvantarayı buluruz.
1 manvantara = 71 chatur yuga= 4.320.000 yıl x 71= 306.710.000 yıl
14 manvantara= 306.710.000 yıl x 14= 4.294.080.000 yıl (Bu hesaplanan Brahmanın 1 gündüzünün süresidir.
1 toplam gün= 1 gündüz+ 1 gece = 4.294.080.000 yıl x 2= 8.588.160.000 yıl
1 yıl = 360 gün ise
1 YIL=  8.588.160.000 yıl X 360 gün= 3.091.737.600.000 yıl
Brahma  100 YIL yaşadığına göre

Brahmanın toplam yaşamı = vedalara göre 309.173.760.000.000 yıldır.
Yine vedalara göre içinde yaşadığımız madde evrendeki Brahma’nın  50 yaşında olduğu bildirilmektedir.

Bu durumda şu an Brahma yaşam süresini ortalama olarak yarılamış durumdadır bu durumda geriye sadece 309.173.760.000.000 yıl /2= 154.586.880.000.000 yıl kalmıştır.
Vedalar, içinde bulunduğumuz dönemi Brahma’nın 1 günü içinde 7. manvantarada olduğumuzu bildirilmektedir. 1 manvantarada 71 tane dönem vardı. Şu an bu 71 dönem içinde 28. deyiz ve Kali çağındağız. Kali Çağı aşağı yukarı 5000 yıl önce başladı ve 428.000 yıl daha devam edecektir.Bu blogdaki popüler yayınlar

AY BURCUNU NAKŞATRANI BULMAK

ŞANSLI MISIN?

DAŞALAR